KONTAKT Z NAMI


Adres


Kancelaria Adwokacka
adw. Dominik Kopeć
ul. Starodomaszowska 40 lok. 3

25-315 Kielce

E-mail:
kancelaria@k-adwokacka.pl

Telefon:
+48 609 73 88 88


Kancelaria Adwokacka adwokata Dominika Kopeć zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną średniej i drobnej przedsiębiorczości oraz reprezentację osób fizycznych przed sądami.

Kancelaria jest wyposażona w nowoczesny sprzęt biurowy oraz urządzenia telekomunikacyjne nowej generacji. Ułatwia to kontakt z klientem, umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną oraz zapewnia poufność przekazywanych informacji.

Nasi klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Kancelaria Adwokacka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne z poszanowaniem przepisów prawa oraz zasad etyki i godności zawodu adwokata.